Jan Czeremcha

Jak działam?
  • Analizuję obecny stan, zarówno od strony parametrów finansowych prowadzonego biznesu, jak też pozycji firmy na rynku
  • Wspólnie wypracowujemy scenariusze zmian i wybieramy najlepszy
  • Opracowujemy cele i działania wraz z harmonogramem ich wdrożenia
  • Monitoruję realizacje celów i potrzeby zmian przyjętego scenariusza
Z

Cenię otwartość i szczerość w relacji. Mówię to co myślę

Z

Nie stosuję z góry przyjętych reguł ani określonej metodologii - tylko zdrowy rozsądek

Z

Najważniejszy jest dla mnie wymierny sukces klienta - od tego zależy moje wynagrodzenie

Z

Preferuję zaangażowanie jedynie własnych zasobów klienta do przeprowadzenia zmian

NAJWAŻNIEJSZY JEST DLA MNIE WYMIERNY SUKCES KLIENTA