Jan Czeremcha

Zakres usług

 

W zakresie moich usług doradczych jest kompleksowe spojrzenie na wszystkie kluczowe elementy działalności Klienta

W zależności od potrzeb, zakres mojego doradztwa może obejmować:

 • Wizje, Misje Firmy
 • Strategie biznesowe
 • Przewagi konkurencyjne
 • Optymalizacje struktury organizacyjnej
 • Zwiększenie sprzedaży
 • Pozyskanie nowych klientów
 • Satysfakcja klientów
 • Efektywność kosztowa
 • Upraszczanie procesów
 • Digitalizacja
 • Ryzyko działalności
 • Ryzyko operacyjne
 • Ryzyko zapłaty przez odbiorców
 • Ryzyko stabilnego finansowania
 • Sposoby finansowania bieżącej działalności Firmy i jej rozwoju
 • Finansowanie bilansem firmy – zmniejszenie odsetkowych źródeł finansowania
 • Zadowoleni pracownicy
 • Systemy motywacyjne dla kadry kierowniczej i sprzedawców

NAJWAŻNIEJSZY JEST DLA MNIE WYMIERNY SUKCES KLIENTA